آمار برای امروز و فردای نزدیک

ارائه نظرات و مقالات، نقد اساتید و مدرسین آمار و نحوه تدریس ، آموزش نرم افزار های آماری

کتابچه های راهنما نرم افزار R برای سطح پیشرفته

در  زیر سه کتابچه برای نرم افزار R  را ارائه می کنیم. از ویژگی های بارز این نرم افزار برنامه نویسی آسان و مجانی بودن آن و همچنین دارا بودن  گروه های فعال  برای حل مشکلات می باشد.

همانطور که می دانید یکی از ویژگی های R  قبلیت بالای آن در تطابق با نرم افزار های دیگر است و برای این مورد کتابچه 23  صفحه (سال 2006 برای ورژن 2.4.1)  را در زیر ارائه کرده ایم:

R-internals 

کتابچه 34  (سال 2006  برای ورژن 2.4.1)برای ارسال از این نرم افزار به تمام نرم افزار های آماری دیگر  از جمله

EpiInfo, Minitab, S-PLUS, SAS, SPSS, Stata, Systat

و همچنین ورود داده ها از این نرم افزار ها  و  تعدادی موارد دیگر در لینک زیر داده شده است:

لینک:

 R Data Import/Export 

 

نصب و مدیریت نرم افزار R   کتاب 54 صفحه ای(سال 2006) زیر ارائه شده است.

لینک:

R Installation and Administration 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۷ اسفند۱۳۸۵ساعت ۱۶:۹ بعد از ظهر  توسط نورالله تازیکه میاندره  |